Spørsmål

Her skal vi forsøke å svare på de mest stilte spørsmålene vi får. Men vi kan dessverre ikke besvare spørsmål som er relatert til konkret bruk og eventuelle virkninger av soppekstrakt da våre produkter er klassifisert som et vanlig næringsmiddel og kosttilskudd. Dermed kan vi ikke etter norsk lov foreskrive eller anbefale bruk i forhold til eventuelle virkninger på gitte diagnoser.
Som en sammenligning vil det også være vanskelig å si hvor mye frukt man må spise ut fra at man mangler et gitt vitamin.

Spørsmål:
Hvorfor koster Agarisol Forte så mye mer i forhold til Agarisol Daily ?
Svar: Vi bruker i begge produktene kun de delene av soppen som har best konsentrasjon, altså de små trådene i rotsystemet. De andre delene av soppen som f.eks. stilken og hatten som synes over bakken bruker vi ikke da det ikke er mulig å oppnå samme kvalitet ut fra dette. Men på Agarisol Forte bruker vi avansert teknologi som koster litt ekstra for å videre konsentrere råvaren til ønsket styrke uten å forringe kvaliteten. Vi har med andre ord satset litt ekstra for å framstille Agarisol Forte i den best mulige kvaliteten, beregnet til de som har behov for usedvanlig kraftig soppekstrakt over en periode man virkelig trenger det.

Spørsmål:
Hvorfor brukes ikke soppekstrakt i tradisjonell medisin ?
Svar: Interessen fra legemiddel firmaene kan være liten. Det er det samme som å patentere en fruktkompott og selge det som medisin med gitte vitaminer, man kan ikke patentere naturen selv. Få vil satse penger på det da det koster astronomiske summer og tar mange år å godkjenne legemidler.


Vår visjon:
* Lifextracts skal tilby produkter med høyest mulig kvalitet.
Siden konsentrasjon og renhet er avgjørende for kvaliteten søker vi hele tiden ny teknologi og nye metoder for å frambringe nye og bedre ingredienser som har høyest mulig potensiale for ønskede egenskaper.

* Lifextracts skal forbindes med kvalitet.
Vi ønsker at våre kunder skal annerkjenne våre produkter for kvalitet. Når produktets egenskaper er viktigst skal kvaliteten vektlegges framfor prisprofil i markedet.


Text

Text

Text