Kunder

Vi understreker at våre produkter er klassifisert som næringsmidler og kosttilskudd. Dette er med andre ord naturprodukter på lik linje med matprodukter som f.eks. juice eller syltetøy, og har ingen kjente bivirkninger selv ved inntak av store mengder.

I følge norsk lovgiving er det begrensninger i hva som kan hevdes av helsemessige påstander. Vi oppfordrer til at man selv leser hva forskning fra hele verden har dokumentert av helsemessige fordeler ved bruk av soppekstrakt.
En del av våre kunder har ønsket å dele sine positive erfaringer og bekrefte det som forskningen har dokumentert. Vi kan dessverre ikke gjengi dette i detalj da det vil kunne bli oppfattet som ulegitimerte helsepåstander. I norsk lovverk er det nøye beskrevet hva som er tillatt av helsemessige påstander. Det er derfor nødvendig at hver enkelt setter seg inn i hva som gir best uttelling for den enkeltes situasjon via det som er annerkjent forskning fra hele verden. De fleste av disse fordelene er observert hvor soppekstraktet er konsentrert og ekstrahert slik at kroppen lettest mulig inntar næringen og virkestoffene fra respektive sopparter.

Agarisol er fermentert og konsentrert fra rotsystemene til soppartene og er ekstrahert for best mulig konsentrasjon slik at kroppen lettest mulig fordøyer næringen og virkestoffene.

Vår visjon:
* Lifextracts skal tilby produkter med høyest mulig kvalitet.
Siden konsentrasjon og renhet er avgjørende for kvaliteten søker vi hele tiden ny teknologi og nye metoder for å frambringe nye og bedre ingredienser som har høyest mulig potensiale for ønskede egenskaper.

* Lifextracts skal forbindes med kvalitet.
Vi ønsker at våre kunder skal annerkjenne våre produkter for kvalitet. Når produktets egenskaper er viktigst skal kvaliteten vektlegges framfor prisprofil i markedet.


Text

Text

Text