Forskning

Vi får en del henvendelser angående helsemessig bruk av soppekstrakt. Vi understreker at vi i følge norsk lovgiving har begrensninger i hva som er tillatt å hevde av helsepåstander. For de som ønsker å sette seg inn i hvilke egenskaper soppekstrakt har, anbefaler vi å lese de vitenskaplige studiene og forskningsrapportene som er publisert om emnet.

Gode steder for forskningsrapporter og informasjon:
PubMed driftet av amerikanske National Center for Biotechnology Information (NCBI) (engelske nettsider med søk)
Hindawi Publishing Corporation (engelske nettsider, søk f.eks. på "agaricus")
www.agaricusglobal.no (oversiktlige norske nettsider med gode linker)

Vår visjon:
* Lifextracts skal tilby produkter med høyest mulig kvalitet.
Siden konsentrasjon og renhet er avgjørende for kvaliteten søker vi hele tiden ny teknologi og nye metoder for å frambringe nye og bedre ingredienser som har høyest mulig potensiale for ønskede egenskaper.

* Lifextracts skal forbindes med kvalitet.
Vi ønsker at våre kunder skal annerkjenne våre produkter for kvalitet. Når produktets egenskaper er viktigst skal kvaliteten vektlegges framfor prisprofil i markedet.


Text

Text

Text